تبلیغات
♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا(من و تنهاییم)♥♣♪♫
♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا(من و تنهاییم)♥♣♪♫
عکس,آهنگ ,وی پی ان ,داستان,مقاله ,آموزشی ,دانلود ,فیلم,اس ام اس ,مطالب جدید ,جوک ,زندگینامه

  

دلـــــ ـــــــــــ ــــــــتنگمـ

 

مثلـ مـــــــــــ ـــــــــــادر بیـ سوادیـ  کهـ

 

دلشـ هوایـ بچــــــ ـــــه اشـ را کرده

 

ولی بلد نیســـ ــــــــــ ــــت شماره اش را بگیرد...

 

 

 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

میخواهـــــــــــــــــ ـــــــــــى بدانىـ  چه مــــــــــــ ــــــــــــى کشمـ †


فقط یکبار سیـــــــــــــــــــ ـــــــــگار را


 از آن طــــــ ـــــــ ـــــــــرف که مـــــــــ ـــــــــــــى سوزد بکـــــــ ـــــــشـ

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 
בلـــــ ـــــــــ ـــــــم   یـــــ ـــــــڪـ اتـف ـاق مـیـ פֿـواهـــ ـב
  

یـڪـ تـلـــــــ ــــــفـטּ نـا آشـــ ـــــنـا

  

بـا بے مـیـلے تـمـام جـــ ـــــ ــــواب בهـم 

 

صـבاے تـــ❤ـــو

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 بــے تو ..... بــے تو ..... بــے تو ...... بــے تو ...... بــے تو ......

 


بــے تو بودטּ را مَشـــــ ـق مــے کُــنَـ ـم


 تا شــــایَـد بــے تو بودטּ را یاد بگیـــرَمــ


 نمــے دانَمــ چـــرا مـــاننـد بَچــﮧ تَنبَـلـ ـهـا شُــدم


 کــﮧ هَر چــﮧ مَــشـــ ـق مــے کَـنــــن یاد نمــے گیــ ــرم .. 


بــے تو ..... بــے تو ..... بــے تو ...... بــے تو ...... بــے تو ..... 


یاد نمــے گیــ ــرم ..


یاد نمــے گیــ ــرم .

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 

  جـــ ــــ ــــ ــــ ـــا موندم

 

از خیلی چیــ ـــــ ـــزها از خـــ ـــــــ ــودم...

 


از زندگـــــــــی.

 از خنده های تـــ ـــه دل...


از تــ ــو...

 


حسِ جا موندگی مزخرف ترین حسِ دنیـ ــاست.

 

 


 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


  هـــــــــ ــــــــیســـــ ـــــــ

 

ـــــــــــ ـــاکــــتــــ ــــ

 

یـــهـ  کــــــــــ ــــــــــف  مــُــرتـَـــ ـــبــــــــ  بــهـ  افتـــخـــارشـــــــــ

 

چـــهـــ بـــا احـســـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــآســــــــ

 

مــــــــــ ـــــــــ ـــــــــنو گذاشــــتـــــــــ و رفـــتــــــــ ـــــــ

 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

  اینایـــــــــــ ــــــــی که خنده هاشـــــ ــــــونــــــــــــ

 

گوشـــــــ ـــــــهـ  فلـــــــ ـــــــــــ ــــــــک رو کـــ ــــر می کنهـ ...

 


همونایی هســ ـــــــ ــــــ ـــتن کهـ

 

 صـــــ ــــــــ ـــــدایـــــ گریه هــــــــــ ــــــــــایـ  آرومشــــ ـــــون

 

 حتی بالشتشـــــــــ ـــــــــونـ  نمی شنوهــــــــ...

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

 

غمــــــ ــــــگیــنمــــ....


 همــانــنــدِ مــــ ــرد هــ ــزار چــ هــره که میــگفــتــ


” نمــی دونــم چــ ـــــ ـــــرا تــو زنــدگـ ـیم هِــ ـــــی نمـــــ ـــــیــشهـ

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

.
گفتی بازی برد و باخـــ ـــــ ـــــ ــت دارد …


ولی زبــــ ــــ ـــــانم بند آمد بگویم که مـــــ ـــــن بازی نکردمــــ ؛

 

من با تــ ـــــ ـــــ ـــو زندگی کردمـــــــ !

 

 

 

 

 

 

 

این روز هــــا عجیـبــــ ســــ ـــــمر شده امــ


 مهـــــــ ــــــند من


 حتی اگر با نـهـــالتـ جلوی چشــــــ ـــــمان خودمـ همــ عشق بازیــ کنیــ


 باز با یک لبخندتــ خر میشومـــ


 دیگــــــ ــــــر چیزی برایــ از دست دادنــ ندارمــ


 منــ تـــ ــــــــ ـــــــ ـــــو را از دستــ داده امـــ ...

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

 

مـــــ ـــــــ ـــــن می نویسمـ


 و


 تـــــ ـــو


 نـــــ ـمی خوانیـ !


امـــــ ــــــا


 مخــاطــــ ــــبـ کهـ تــــ ــــــــ ــــــو باشــیـ…


مدیـــ ــــــــ ـــونمـ اگر ننـــ ــــویسمـ…


.

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

 

دارمـ از تـــ ـــــــ ـــــو حـــــــ ــــــرف می زنــمـ


 امــــا روحــــ ــتـ همـ از نوشــ ــــــ ــته هــایمـ خبــر نــدارد


 ایـــ ـرادیـ نــــدارد یـــ ـــاد تــــ ــــــ ــــو


 به نوشتــــ ـه هــایمـ رنـــــ ــــــ ـــــگـ می دهــد


 شــایـــ ـــــد دیگـــ ــــــــ ــــریـ بخــــــ ــــــــواند و

 

آرامـ گیــــ ــــــــ ـــــرد ذهـــــ ـــــنـ پریشــــ ـــانش…

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

دوســـ ــــــــ ـــــتـ دارمـ یه اطلاعـــ ــیه پشتمـ بچســــ ــــــــ ــــبونمـ

 

و روش بنویســــ ــــــــ ــــمـ


“تا اطلاع ثانــــــ ــــــــــــ ـــــوی خســــــ ـــــــته امـ

 

 

 

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ


ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،


 مهم تویــــــــ ــــے . .


کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 دلـتـنـگـتــــــ❤ــــــــــ شده امــــــــــــــ .......بـه هـمینــــــــــــــ ســـادگــی !!!❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــــــ

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

تـــــــــ❤ـــــــــــو رفتیــــــــــــــــ ......امـــــــا همه‌چیـــز را در آغوشـــــــــــ منـــــــــــ جا گذاشتیــــــــــــــ !!!!❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤.

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

هـــــــر نفـــســــــ ،

 

 

درد  اســـ ــــــ ــــت که میکشـــم !!!ای کــاش یا بـــــــــــودیـــــــ ،یـــــا اصــــ ــلا نبودی !!!ایـــــن که هســـ ـــــــ ـــــتی

 و کنــــارم نیســــتی ...

 

دیـــــــــ ـــــوانه ام میکنـــــ ـــــد . . .

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

رفتــم گفتـم از “خـــ ــــــــــ ـــیرش” مـی گــذرمـــــــــــ شنیـدم کـه زیــر لب گُفـتــــــ....

 

 

از “شـــــــ ــــــرش” خــلاصــــ شـدمــــــــ . . .


 

qigfadhifc8t9c6pgvtg.jpg

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ ...!مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !

 اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !

 اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآرهتـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ ـــــــــــدیــــــــــــ...رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی...

 


 
پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو لعنتیــــــــــــــ.....


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


وقتی که نیستی همه چیز تنـــــ ـــــــگ میشود


 نفســــ ـــــم


 دنیایــــــ ـــــم


 دلـــ ـــــ ــــ ــم !

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید 
 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

چقدر سخته دلـــــــ ـــــــتو بشکونن


 غرورتـــــ ـــــو بشکونن


 قولاشـــ ــونو بشکونن

 

و

 

تو بخوای حداقل بغضتو سالـــــــ ــــــم نگه داری

 

اما نتونـــ ـــــ ـــی . . .

 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !

 

 

جلوى واژه ى نبـــــ ــــودن نوشته اند :

 

“عــــ ــــدم حضور شخصى یا چیزى”

 

؛ همین !


چقدر نبودن تـــ ـــــــ ــو را ســـ ــــ ـــــاده فرض مى کنند

 

 

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

 

 

 گاهی اوقات

 

بی قانونی عجب بیداد می کند در عاشقی


یکی دور می زند

 

اما دیگری باید جریــــــ ـــــمه شود

!

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/08/naghmehsara.ir84751.jpg

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

لطفا هی نپرس دلتنـــ ــــــــ ــــگی چه معنی دارد ؟


 دلتنگی معنی ندارد

 

… درد دارد… درد

 

www.parsnaz.ir  عکس های غمگین از لحظات تنهایی

 

 

 

آدما گاهی لازمه چند وقت کرکره شونو بکشن پایین،

 

 یه پارچه ســـ ــیاه بزنن درش و بنویسن:


کسی نمرده؛ فقط دلـــ ـــــــ ـــم گرفته…!

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

مجنون همیشه مــ ـــــ ـــــ ــرد نیست ؛

 

گاهی مجنون دخترکی تنهاســ ـــت

 

که زمانی لیلی کسی بوده !

 

 

 

 

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

 

کِی نوشته؟ یکشنبه 11 خرداد 1393 کی نوشته؟ ایلیا

 

ﺩﺧﺘــــ ـــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷیـــــــــ


 ﻫـــــ ـــــﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭمـ  ﮐﻪ ﺑﮕهـ :


ﺩﻭﺳﺘــــــــــــ ـــــــــﺖ ﺩﺍﺭمـــــ !


ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳیـــــــــــــ :

 

دوســـــ ــــــــــــ ــــــمــــــــ  ﺩﺍﺭﯼ ؟


 ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــتـ  ﻫﻤﯿﺸهـ  ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !


ﺩﺧﺘــــــ ــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷیـ


 ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷیـ  ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾیـ  ﻣﯿﺸیـ  ﮐهـ  ﻋﺎﺷﻘشـ   ﻣﯿﺸﻦ !


ﻫــﺮ ﻭﻗتـ  ﮐــﻪ ﺻــــ ــﺪﺍتـ  ﻣﯿﮑﻨهـ :


ﺧﻮﺷــــــــ ــــــــــــ  ــﮕلم


 ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸیـ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎشـ  ﺯﯾﺒﺎﯾــیـ !


ﺩﺳــــــــ ــــــتـ  ﺧﻮﺩتـ  ﻧﯿﺴتـ


 ﺩﺧﺘـــــ ـــــﺮ ﮐــه  ﺑـﺎﺷــیـ


 ﻫﻤــــــــ ــــــــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕیــــــ  ﻫــﺎیــــ  ﻋﺎﻟــمــــــــــــ  ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪیــــــ . .

  


.دختر.دختران زیبا.دخترای ناز

 
مـیــدونــیــن دِلــَــ ـــــــــ ــــمـ  چـــیـ  مـــیـــخـــواد!
 

خــُــــ ــــــ ــــدا بــــیـــ ـاد بــِــهــِـمـ  بــِــگــــه:
 

دیــ ـــوونــَـ ـم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـمـ  هـــَ ـمــونــی کـــهـ مـــیــخــــواســــتـــ ــیـ
.
 
  

دختر.دختران زیبا.دخترای ناز

 

همـہ چیـــ ـــــــ ـــــزش פֿـآصــہ


لبخنــــــ ــــבش


تیپــــــ ــــــشـ


رفـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــتارشـ


اפֿـــــ ـلاقـشـ


اפــساســـــ ـاتـشـ


בوسـت בاشتـنشـ؛


مـפֿـاطب نبوבہ ڪـہ פֿـآصـ باشـہ


פֿـاص بوבه ڪـہ مـפֿـاطب شـבه

 
 
 

دختر.دختران زیبا.دخترای ناز

 

 

گاهـــ ـی فکـر میکنمـ کــار تـــو “ســـ ــخــ ــت تر” از مـ ــن استـ !


مـن یــــــــ ـــــــــکـ دنـ ــیا دوستتـ  دارمـ …

 

و تو زیر بـار این همـ ـــهـ  عشـــ ــق قــــد خـمـ  نمیکنی
ـ …
.
 
 
  

دختر.دختران زیبا.دخترای ناز

 
 
تو از موســـ ـــــــ ـــــیـ پیامبــــــــ ــــــرتری !

 


به جای اشـــ ـــاره نگاه کردیـ ، به جایـ  دریا دل من شــــ ــــکافته شد …
 
 
 

دختر.دختران زیبا.دخترای ناز

 

اَگـــ ـَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هستـ  کهـ بـآ دیدَنــَشـ…


رَنگـ  رُخسـ ـآرَتـ تغیـــیر میکنــَد،


 و صــِدایـ  قــَلبـَتـ  اَبرویــَــ ـــتـ  رابه تــآراج میبــَرد،


 مــهـمـ  نیــستـ که او مـــ ــآل تــــــ ــــو بــآشــَد…


مــهــِمـ این استـ که فــ ـَقــَط بــــآشـَد،


 زِندگـــ ــــــــ ـــــ ــی کــُند،


 لـــــــــــ ــــــــــِذَت ببرَد…


و نــَفـــــــــــــــــــــَسـ بـــکشـد

 

 

دختر.دختران زیبا.دخترای ناز

 

 منبع:http://www.negar-football.blogfa.com

کِی نوشته؟ شنبه 18 آبان 1392 کی نوشته؟ ایلیا

هیچکس

همه چیز را

برای همیشه به باخت نمی دهد.

این بازی آنقدر ادامه خواهد داشت

که یا سپیده سر بزند

و یا ما

لباسی سفید به تن کنیم.


صبور باش


فردا


حکایت این بازی هم


تمام خواهد شد...............

کِی نوشته؟ چهارشنبه 23 اسفند 1391 کی نوشته؟ ایلیا

می شود باران ببارد؟

همین امشب!

قول می دهم فقط

قطره های پاکش را بغل کنم!
و بی هیچ اشکی
دستهایش را بگیرم
قول می دهم
فقط بویش را حس کنم!
اصلا اگر ببارد
فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم
قول می دهم برایش شعر نگویم
فقط... می شود؟
امشب.... ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی تنگ است


کِی نوشته؟ چهارشنبه 23 اسفند 1391 کی نوشته؟ ایلیا


مرد از زن خیلی تنهاتره!
مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد،
دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد!
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کَـسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همۀ دنیا!
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی شه!
مرد حتی دردهاشو اشک که نه،یه اخـمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش!
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت :
"میـــــــــــــم ... مثلِ مـــــرد

کِی نوشته؟ چهارشنبه 23 اسفند 1391 کی نوشته؟ ایلیا

دلم عجیب گرفته…
دل‌گیرم از آدمک‌هایی
که تنها سایه‌ای هستند
از تمام آنی که می‌نمایند
دل‌گیرم از نقاب‌هایی که بر چهره می‌کشند
دل‌گیر از صورتک‌ها…

من نمی‌فهمم…
به خدا که من نمی‌فهمم…
نمی‌دانم چرا آدم‌ها تنها برایِ یک تجربه،
یک تصور، یک خیال،
یک عطش برای سر دادنِ ترانه‌ی تشنگی،
وخیالِ خامِ آنچه هیچ‌گاه نیستند،
زندگی آدم دیگری را به بازی می‌گیرند؟!
به خدا من نمی‌فهمم…
نمی‌فهمم چگونه شد که در این عصر آهن و اصطکاک
این‌چنین تصوارت آهنین و قلب‌های سخت و ذهن‌های جامدی شکل گرفت…
این همه آهن، این همه سختی، این همه جهل،
این همه صورتک…
و این همه من، تنها، خسته، رویارو

آی آدم‌ها! آدم‌ها، آدم‌ها، آدمک‌ها…
آی آدم‌هایی که بی‌چراغ دوست می‌دارید
آدم‌هایی که به هوسِ سرک کشیدن به یک دیوارِ کوتاه
بی‌نیاز از چهارپایه و نردبان
سر خم می‌کنید و
آرامشِ آن‌سویِ دیوار را می‌ستانید :
به خدا
آن آدمِ ساده که دیوارِ دلش کوتاه است،
وسیله‌ی برای ابراز و ارضای عقده‌ها و آرزوهایِ تو نیست!
تو را به خدا، اینقدر سرک نکشید
در این عصرِ صورتک‌های دروغین
دنیا بیش از همیشه به سادگیِ ساده‌ها محتاج است
تو را به خدا اینقدر آزارشان ندهید
بگذارید سادگیِ دوست‌داشتن‌های بی دلیل
افسانه‌ای در قصه‌های کودکی‌مان نباشد
بگذارید که سال‌ها بعد
سادگانِ دل‌داده
پاکیِ دوست‌داشتن‌های بی‌دلیل
و عشق‌های جاودانه را
تنها در انیمیشنِ سیندرلا جستجو نکنند!

من هنوز، اینجا برای تو
از پشت این دیوار سخن می‌گویم
از پشتِ دیوارِ خودخواهی و جهل
از این ورِ پرچینِ کوتاهِ دلم
از سرزمینِ دوست داشتن‌های بی دلیل
و از قلب همان مهدی
که هنوز چشم‌هایش خیس می‌شود
در سوگِ زخم روییده بر آرنجِ یک کودک، بر بالِ کبوتر
پسری که هنوز یادش هست
شوقِ آن دو چشمِ خیس که با آن می‌نگریست
دخترک مهدکودک را
پسری، که رازِ بی چتر در باران راه رفتن می‌داند
و بویِ نیلوفر را از هفت فرسخی، در دلِ مرداب باز می‌شناسد
من هنوز از پشت دیوار آدمک‌ها سخن می‌گویم
از سایه روشن خاطراتِ شیرینِ کودکی‌هایمانخدای عاشقانِ خسته، دل شکسته!
تو می‌دانی
چقدر سخت است ساده بودن
و ساده ماندن
در دنیای آدمک‌ها، نقش‌ها، نقاب‌ها، ادعاها
و چه جرم بزرگیست سادگی‌!
که اینگونه تنِ نحیفِ عشق به درد می‌آید…
تو را قسم به اشک‌های لرزانِ آن دلِ ساده
که ساده شکست
تو را قسم به نگاهِ نگرانِ چشم‌های منتظر به راه
تو را قسم به سادگیِ آن “اسمِ سه حرفی”
تو را به “عشق”، به “اشک”، تو را به “خدا” قسم
هوایِ سادگانِ عاشق‌ات را داشته باش…
کِی نوشته؟ چهارشنبه 23 اسفند 1391 کی نوشته؟ ایلیا

کِی نوشته؟ جمعه 1 اردیبهشت 1391 کی نوشته؟ ایلیا

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

کِی نوشته؟ جمعه 1 اردیبهشت 1391 کی نوشته؟ ایلیا

به تو نرسیدم، اما خیلی چیزارو یاد گرفتم…

یاد گرفتم به خاطر کسی که دوستش دارم باید دروغ بگم.


یاد گرفتم هیچکس ارزش شکوندن غرورم رو نداره.


یاد گرفتم توی زندگی برای اون که بفهمم چقدر دوستم داره هر روز به یه بهانه ای دلشو بشکونم.


یاد گرفتم گریه ی هیچکس رو باور نکنم.


یاد گرفتم بهش هیچ وقت فرصت جبران ندم.


یاد گرفتم دم از عاشقی بزنم ولی اما از کجا بگم از کی بگم…


می خوام همین جا دلمو بشکونم خوردش کنم تا دیگه عاشق نشه.


تا دیگه کسی رو دوست نداشته باشه.


توی این زمونه کسی نباید احساس تورو بدونه وگرنه اون تورو می شکونه.


می خوام بشم همون آدم قبل کسی که از سنگ بود و دو رو برش دیواری از سکوت و بی تفاوتی…


می خوام تنها باشم…تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


اونکه میگفت جونش به جونت بندهحالا داره به گریه هات میخندهاونکه میگفت بدون تو میمیرهدروغ میگه دلش جنس کویرهدروغ میگه تو گوش نده به حرفاشنگو میخوای هنوز بمونی باهاشخیال نکن بدون اون میمیریبذار بره نباشه جون میگیری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

اه گاهی که دلم می گیرد پیش خود می گویم آنکه جانم را سوخت یاد

می
آرد از این بنده هنوز؟...

گفته بودند که از دل برود یارچو از دیده برفت...

سالهاست که از دیده ی من


رفتی و لیک دلم از مهر تو آکنده هنوز ،

در قمار دل من بردی و لیک، منم آن


عاشق بازنده هنوز

.......

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
نیا باران...


نیا باران زمـــــــــین جای قشنگی نیست
من از اهـــل زمینم
خوب میدانــــــــم
که گل در عقد زنبور است ولی
پـــــروانه را هم دوست می دارد...!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیددلـــم
بـرای تـو کـه نــه
ولـــی
بــرای روزهــای بــا هــم بـودنــمــان تـــنــگ شـــده ..
بـرای تـو کـــه نـه
ولـی
بـــرای :: مــواظـب خــودت بــاش :: گفتن تـــنـــگ شـــده ..
بــرای تــو کــه نــه
ولـی بــرای نــگــاهـی کــه تــا پـیــچ ســر کــوچـه تــعـقــیـبـت مـی کـرد تـنـگ شـده ..
بـرای تــو کــه نـه
ولـی
بـرای دلــی کــه نــگــرانــم مـی شــد تــنـگ شـده ..کِی نوشته؟ دوشنبه 28 فروردین 1391 کی نوشته؟ ایلیا


دلـم میخواست یكی رو داشتم كه وقتـی مردم خسـتم میـكردن

میومد كنـارمو دستـاش رو میذاشت دو طـرف صـورتم زل میزد تـو چشـمام و میگفت :

ببین تــو ، مـن رو داری !!کِی نوشته؟ دوشنبه 28 فروردین 1391 کی نوشته؟ ایلیا
درباره ما

آرشیو مطالب

جدیدترین مطالب

زحمت کِشا

موضوعات

نظر سنجی

دوستای عزیزمون

همه دوستامون

آمار سایت

♫♪♣♥مــ ـــ ــــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تورودوست میدارم

پریای دریا

music&it

پاتوق دختر پسرای خوشگل


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی