تبلیغات
♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا(من و تنهاییم)♥♣♪♫
♫♪♣♥مــ ـــ ـــــا בوتــا(من و تنهاییم)♥♣♪♫
عکس,آهنگ ,وی پی ان ,داستان,مقاله ,آموزشی ,دانلود ,فیلم,اس ام اس ,مطالب جدید ,جوک ,زندگینامه

  

دلـــــ ـــــــــــ ــــــــتنگمـ

 

مثلـ مـــــــــــ ـــــــــــادر بیـ سوادیـ  کهـ

 

دلشـ هوایـ بچــــــ ـــــه اشـ را کرده

 

ولی بلد نیســـ ــــــــــ ــــت شماره اش را بگیرد...

 

 

 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

میخواهـــــــــــــــــ ـــــــــــى بدانىـ  چه مــــــــــــ ــــــــــــى کشمـ †


فقط یکبار سیـــــــــــــــــــ ـــــــــگار را


 از آن طــــــ ـــــــ ـــــــــرف که مـــــــــ ـــــــــــــى سوزد بکـــــــ ـــــــشـ

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 
בلـــــ ـــــــــ ـــــــم   یـــــ ـــــــڪـ اتـف ـاق مـیـ פֿـواهـــ ـב
  

یـڪـ تـلـــــــ ــــــفـטּ نـا آشـــ ـــــنـا

  

بـا بے مـیـلے تـمـام جـــ ـــــ ــــواب בهـم 

 

صـבاے تـــ❤ـــو

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 بــے تو ..... بــے تو ..... بــے تو ...... بــے تو ...... بــے تو ......

 


بــے تو بودטּ را مَشـــــ ـق مــے کُــنَـ ـم


 تا شــــایَـد بــے تو بودטּ را یاد بگیـــرَمــ


 نمــے دانَمــ چـــرا مـــاننـد بَچــﮧ تَنبَـلـ ـهـا شُــدم


 کــﮧ هَر چــﮧ مَــشـــ ـق مــے کَـنــــن یاد نمــے گیــ ــرم .. 


بــے تو ..... بــے تو ..... بــے تو ...... بــے تو ...... بــے تو ..... 


یاد نمــے گیــ ــرم ..


یاد نمــے گیــ ــرم .

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 

  جـــ ــــ ــــ ــــ ـــا موندم

 

از خیلی چیــ ـــــ ـــزها از خـــ ـــــــ ــودم...

 


از زندگـــــــــی.

 از خنده های تـــ ـــه دل...


از تــ ــو...

 


حسِ جا موندگی مزخرف ترین حسِ دنیـ ــاست.

 

 


 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


  هـــــــــ ــــــــیســـــ ـــــــ

 

ـــــــــــ ـــاکــــتــــ ــــ

 

یـــهـ  کــــــــــ ــــــــــف  مــُــرتـَـــ ـــبــــــــ  بــهـ  افتـــخـــارشـــــــــ

 

چـــهـــ بـــا احـســـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــآســــــــ

 

مــــــــــ ـــــــــ ـــــــــنو گذاشــــتـــــــــ و رفـــتــــــــ ـــــــ

 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

  اینایـــــــــــ ــــــــی که خنده هاشـــــ ــــــونــــــــــــ

 

گوشـــــــ ـــــــهـ  فلـــــــ ـــــــــــ ــــــــک رو کـــ ــــر می کنهـ ...

 


همونایی هســ ـــــــ ــــــ ـــتن کهـ

 

 صـــــ ــــــــ ـــــدایـــــ گریه هــــــــــ ــــــــــایـ  آرومشــــ ـــــون

 

 حتی بالشتشـــــــــ ـــــــــونـ  نمی شنوهــــــــ...

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

 

غمــــــ ــــــگیــنمــــ....


 همــانــنــدِ مــــ ــرد هــ ــزار چــ هــره که میــگفــتــ


” نمــی دونــم چــ ـــــ ـــــرا تــو زنــدگـ ـیم هِــ ـــــی نمـــــ ـــــیــشهـ

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

.
گفتی بازی برد و باخـــ ـــــ ـــــ ــت دارد …


ولی زبــــ ــــ ـــــانم بند آمد بگویم که مـــــ ـــــن بازی نکردمــــ ؛

 

من با تــ ـــــ ـــــ ـــو زندگی کردمـــــــ !

 

 

 

 

 

 

 

این روز هــــا عجیـبــــ ســــ ـــــمر شده امــ


 مهـــــــ ــــــند من


 حتی اگر با نـهـــالتـ جلوی چشــــــ ـــــمان خودمـ همــ عشق بازیــ کنیــ


 باز با یک لبخندتــ خر میشومـــ


 دیگــــــ ــــــر چیزی برایــ از دست دادنــ ندارمــ


 منــ تـــ ــــــــ ـــــــ ـــــو را از دستــ داده امـــ ...

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

 

مـــــ ـــــــ ـــــن می نویسمـ


 و


 تـــــ ـــو


 نـــــ ـمی خوانیـ !


امـــــ ــــــا


 مخــاطــــ ــــبـ کهـ تــــ ــــــــ ــــــو باشــیـ…


مدیـــ ــــــــ ـــونمـ اگر ننـــ ــــویسمـ…


.

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

 

دارمـ از تـــ ـــــــ ـــــو حـــــــ ــــــرف می زنــمـ


 امــــا روحــــ ــتـ همـ از نوشــ ــــــ ــته هــایمـ خبــر نــدارد


 ایـــ ـرادیـ نــــدارد یـــ ـــاد تــــ ــــــ ــــو


 به نوشتــــ ـه هــایمـ رنـــــ ــــــ ـــــگـ می دهــد


 شــایـــ ـــــد دیگـــ ــــــــ ــــریـ بخــــــ ــــــــواند و

 

آرامـ گیــــ ــــــــ ـــــرد ذهـــــ ـــــنـ پریشــــ ـــانش…

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

دوســـ ــــــــ ـــــتـ دارمـ یه اطلاعـــ ــیه پشتمـ بچســــ ــــــــ ــــبونمـ

 

و روش بنویســــ ــــــــ ــــمـ


“تا اطلاع ثانــــــ ــــــــــــ ـــــوی خســــــ ـــــــته امـ

 

 

 

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ


ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،


 مهم تویــــــــ ــــے . .


کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 دلـتـنـگـتــــــ❤ــــــــــ شده امــــــــــــــ .......بـه هـمینــــــــــــــ ســـادگــی !!!❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــــــ

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

تـــــــــ❤ـــــــــــو رفتیــــــــــــــــ ......امـــــــا همه‌چیـــز را در آغوشـــــــــــ منـــــــــــ جا گذاشتیــــــــــــــ !!!!❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤.

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

هـــــــر نفـــســــــ ،

 

 

درد  اســـ ــــــ ــــت که میکشـــم !!!ای کــاش یا بـــــــــــودیـــــــ ،یـــــا اصــــ ــلا نبودی !!!ایـــــن که هســـ ـــــــ ـــــتی

 و کنــــارم نیســــتی ...

 

دیـــــــــ ـــــوانه ام میکنـــــ ـــــد . . .

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

رفتــم گفتـم از “خـــ ــــــــــ ـــیرش” مـی گــذرمـــــــــــ شنیـدم کـه زیــر لب گُفـتــــــ....

 

 

از “شـــــــ ــــــرش” خــلاصــــ شـدمــــــــ . . .


 

qigfadhifc8t9c6pgvtg.jpg

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ ...!مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !

 اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !

 اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآرهتـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ ـــــــــــدیــــــــــــ...رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی...

 


 
پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو لعنتیــــــــــــــ.....


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


وقتی که نیستی همه چیز تنـــــ ـــــــگ میشود


 نفســــ ـــــم


 دنیایــــــ ـــــم


 دلـــ ـــــ ــــ ــم !

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید 
 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

 

چقدر سخته دلـــــــ ـــــــتو بشکونن


 غرورتـــــ ـــــو بشکونن


 قولاشـــ ــونو بشکونن

 

و

 

تو بخوای حداقل بغضتو سالـــــــ ــــــم نگه داری

 

اما نتونـــ ـــــ ـــی . . .

 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !

 

 

جلوى واژه ى نبـــــ ــــودن نوشته اند :

 

“عــــ ــــدم حضور شخصى یا چیزى”

 

؛ همین !


چقدر نبودن تـــ ـــــــ ــو را ســـ ــــ ـــــاده فرض مى کنند

 

 

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

 

 

 گاهی اوقات

 

بی قانونی عجب بیداد می کند در عاشقی


یکی دور می زند

 

اما دیگری باید جریــــــ ـــــمه شود

!

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/08/naghmehsara.ir84751.jpg

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

لطفا هی نپرس دلتنـــ ــــــــ ــــگی چه معنی دارد ؟


 دلتنگی معنی ندارد

 

… درد دارد… درد

 

www.parsnaz.ir  عکس های غمگین از لحظات تنهایی

 

 

 

آدما گاهی لازمه چند وقت کرکره شونو بکشن پایین،

 

 یه پارچه ســـ ــیاه بزنن درش و بنویسن:


کسی نمرده؛ فقط دلـــ ـــــــ ـــم گرفته…!

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

مجنون همیشه مــ ـــــ ـــــ ــرد نیست ؛

 

گاهی مجنون دخترکی تنهاســ ـــت

 

که زمانی لیلی کسی بوده !

 

 

 

 

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

 

کِی نوشته؟ یکشنبه 11 خرداد 1393 کی نوشته؟ ایلیا
درباره ما

آرشیو مطالب

جدیدترین مطالب

زحمت کِشا

موضوعات

نظر سنجی

دوستای عزیزمون

همه دوستامون

آمار سایت

♫♪♣♥مــ ـــ ــــ ـــــا בوتــا♥♣♪♫

تورودوست میدارم

پریای دریا

music&it

پاتوق دختر پسرای خوشگل


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی